3.2 Hybrid UV

Yotta 3.2 UV Hybrid Inkjet
Hybrid UV dual roll to roll & flatbed printer

YD-H3200R5 UV-LED Specs